Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 23

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 23