Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 07

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 07