Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 22

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 22