Οικονομία

Η οικονομική άνθηση του Ζαγορίου, από τα μέσα του 18ου στις αρχές του 19ου αιώνα

Η οικονομική άνθηση των χωριών του Ζαγορίου παρατηρείται κυρίως κατά την περίοδο η οποία είναι γνωστή ως και η περίοδος της ακμής τους, από τα μέσα δηλαδή του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Την περίοδο αυτή το Ζαγόρι έφθασε σε σημαντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από την αντίστοιχη των υπόλοιπων περιοχών της Ηπείρου. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς της ζαγορίσιας οικονομικής δραστηριότητας.

 

Περισσότερα...

Δομή του Οικισμού και οργάνωση της κοινοτικής έκτασης

Η οργάνωση της κοινοτικής έκτασης – 19ος αι.

(Τυπικό παράδειγμα – σχεδίαση : Μ. Η. Αράπογλου)

Περισσότερα...