Ιστορία

Η διαμόρφωση του Ζαγορίου, από τον 14ο στον 18ο αιώνα

Συνήθως, όταν γίνεται λόγος για τα χωριά του Ζαγορίου, πάντοτε μεγαλύτερη και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίοδο της ακμής τους (μέσα 18ου-αρχές 19ου αιώνα), παρά σε προγενέστερους καιρούς. Κι αυτό είναι πολύ φυσικό, αφού, στο χρονικό αυτό διάστημα, τα Ζαγοροχώρια είχαν φθάσει σε ζηλευτά επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και παρουσίαζαν μια αναμφισβήτητη πολιτισμική υπεροχή από τα υπόλοιπα τμήματα της Hπείρου. Παράλληλα όμως, την ίδια εποχή, η ανθρωπογεωγραφία του Ζαγορίου είναι πολύ διαφορετική από αυτή που μας δίνουν οι πηγές, πριν και μετά την τουρκική κατάκτηση.

Περισσότερα...

Το Ζαγόρι – Μια γεωγραφική, ιστορική και πολιτισμική ενότητα της Ηπείρου

Η Ήπειρος εκτείνεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας. Το Ζαγόρι καταλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα της και αποτελεί ένα από τα θεμελιακά και σημαντικά στοιχεία του σύγχρονου πολιτισμού της. Η σκιαγράφηση του Ζαγορίου, ως πολιτισμικής ενότητας, αφορά στα γεωγραφικά και ιστορικά του όρια, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το 17ο, 18ο και 19ο αιώνα. Και αυτό, γιατί η πρόσληψη του χώρου και του χρόνου είναι υποκειμενική και, η ανθρωπογεωγραφική προσέγγισή του επιτάσσει τον ακριβή προσδιορισμό τους. Ακόμη, η παρούσα ανθρωπογεωγραφική και πολιτισμική προσέγγιση του Ζαγορίου στηρίζεται, εν πολλοίς, σε σύμβολα και συμβολισμούς, τα οποία από τη μια μεριά συμπυκνώνουν ορισμένα από τα πιο ουσιώδη χαρακτηριστικά του και από την άλλη αποδίδουν καλύτερα τις πιο βαθιές πτυχές του.

Περισσότερα...