Δισκογραφία

Φίλτρο
Τίτλος
1999. Τα Τακούτσια. Το γλέντι του Μάνθου (Σύλλογος νέων Αρίστης Ζαγορίου)
2000. Τραγούδια που λέμε στο Ζαγόρι (Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων, POSYZA CD 1)
2002. Ζαγορίσιο ζιαφέτι με τον Λευτέρη Σαρρέα (Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων CAZ CD 2)
2008. Όσα θυμάμαι απ’ τα Τακούτσια. Γλέντια στο Τσεπέλοβο (Πολιτιστικός Σύλλογος Τσεπελόβου «Ο Τσούφλης» CAT 01)
2008. Στο Ανατολικό Ζαγόρι με τον Κούλη (Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων CAZ 6)
2009. Μακάμικα και ασίκικα τραγούδια της Ηπείρου (Διπλό CD, Πολιτιστικός σύνδεσμος Ζαγορισίων PSZ 7-8)
2009. Ζαγόρι Τακούτσια - Ιστορικές ηχογραφήσεις 1961 – 1975. Από το αρχείο του Σίμωνα Καρά (SDNM 24/PSZ 9)
2002. Γράβα. Ζαγορίσια και γιαννιώτικα (έλλα, 002)
2004. Ο Γρηγόρης Καψάλης συναντά τον Γιάννη Παπακώστα και τον Χρήστο Ζώτο (Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ζαγορισίων ΠΣΖ CD 3-4-5)
2007. Ζαγόρι. Τραγούδια και σκοποί του Ζαγοριού (Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπραγγέλων)