Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 09

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 09