Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 16

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 16