Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 11

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 11