Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 03

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 03