Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 19

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 19