Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 21

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 21