Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 05

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 05