Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 08

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 08