Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 02

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 02