Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 01

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 01