Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 06

Πέτρινο γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό - 06