Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 25

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 25