Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 11

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 11