Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 15

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 15