Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 09

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 09