Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 03

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 03