Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 13

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 13