Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 19

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 19