Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 06

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 06