Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 20

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 20