Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 21

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 21