Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 08

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 08