Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 16

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 16