Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 10

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 10