Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 18

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 18