Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 12

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 12