Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 24

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 24