Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 22

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 22