Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 02

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 02