Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 04

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 04