Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 17

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 17