Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 05

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 05