Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 14

Πέτρινο γεφύρι Νούτσου ή Κόκκορου - 14