Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 21

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 21