Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 02

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 02