Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 17

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 17