Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 19

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 19