Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 13

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 13