Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 20

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 20