Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 18

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 18