Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 15

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 15