Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 10

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 10