Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 12

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 12