Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 14

Πέτρινο γεφύρι Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη - 14